Какво представлява Зороастрийският хороскоп?

Освен най-популярните хороскопи,

които всички познават, а именно Римския и Китайския съществуват още десетки други системи, отчитащи влиянието на небесните светила върху земните хора и които са създадени в различни периоди от човешкото развитие на различни географски ширини.

 

Точно такъв е Зороастрийският хороскоп,

който може да се нарече родоначалник на всички направления в астрологията.

 

Заратустра

Зороастризмът или маздеизмът е древна религия и философия, основана на учението на пророка Зороастър, (наричан още Заратустра - който обича светлината) възникнала през VI в. пр. н. е. в Иран, предшестваща както християнството, така и исляма. Понастоящем най-много последователи има в Индия.

 

 

Според това учение създателят на света е бог Ахура Мазда, от който не произтича никакво зло. Доброто и злото имат самостоятелен произход и

противоположни стремежи – творение и разруха.

 

 

 

Животът на Заратустра е обвит в мистицизъм. Той се появява „от нищото“ и разпространява великото си учение, което оказва огромно влияние върху астрологията. Смисълът на учението е да се покаже на хората как могат да създават Добро и да обезсилят Злото.

 

Според Заратустра съществуват 3 основни добродетели, които са:

 

Благи мисли – хумата;

Благи думи – хухта;

Благи дела – хвартша.

 

Зороастрийският хороскоп е разпределен на 32 години и всяка от тях има свой тотем (животно или птица). Другото му наименование е „тотемен“ хороскоп.

 

Разликата между зороастрийския и другите видове хороскопи е съществена и се състои в неговата дуалност. Предполага се, че човекът се ражда на този свят носейки със себе си добро и зло в еднаква степен. Във възможностите на човека е да избере дали да култивира у себе си положителните черти, предопределени от тотема-покровител или да се поддаде на изкушението и да усвои чертите на анти-тотема.

 

Съществуват и личности с неутрален характер, но рановесието при тях е твърде деликатно и бива нарушавано при определени житейски ситуации.

 

Началото на Зороастрийския хороскоп е 21. Март – денят на пролетното равноденствие.

 

Родените през февруари-март, преди 20.03 попадат под влиянието на 2 тотема – от завършващата и от започващата година.

 

 

Статията подготви за вас Петя Георгиева

Всички права запазени © 2015 г.

{START_COUNTER}