Какво подсказва датата ви на раждане?

Какво е характерно за хората, които са родени на:

 

1, 7, 13, 19, 25 – живеят в богатство и разкош, домът им е винаги пълен, постигат много успехи, радват родителите си

 

2, 8, 14, 20, 26 – са много здрави, затворени, имат труден характер, но са много авторитетни и известни

 

3, 9, 15, 21, 27 – са късметлии, израстват професионално, имат мек дружелюбен характер, не са злопаметни

 

4, 10, 16,  22, 28 – са родени по волята Божия, надарени са с много мъдрост, имат задружно семейство, общуват с висшите кръгове, но трябва много да пазят дома и имуществото си

 

5, 11, 17, 23, 29 – са много старателни и трудолюбиви, обградени са с любов и грижа, раздават се, имат щастливо семейство и прекрасно детство

 

6, 12, 18, 24, 30, 31 – имат щастлива съдба, но трябва да преодоляват много трудности в живота си, постигат много, но и губят много.

 

Статията подготви за вас П. Георгиева

Всички права запазени © 2011 г.

{START_COUNTER}